Spirituskørsel – Lovgivning ved spirituskørsel

Straffen med spirituskørsel afhænger af fire forhold:

 • Hvor meget din promille overskrider 0,5
 • Hvor længe du har haft kørekort
 • Om du tidligere har fået frakendt førerretten
 • Om du tidligere er blevet dømt for spirituskørsel

Hvis du har haft kørekort i over 3 år og din promille var mellem 0,5 og 1,2, så får du en betinget frakendelse af kørekortet. Har du derimod ikke haft kørekortet i 3 år, så får du kørselsforbud, hvilket betyder, at du mister dit kørekort indtil du har gennemført en ny køreprøve og et Alkohol og Trafik-kursus (du skal selv betale kurset, der koster kr. 2.500). Hvis din promille er over 1,2, så får du en ubetinget frakendelse af kørekortet.

Hvis din promille måles til over 2,0, så får du en betinget fængselsstraf på 20 dage samt en bøde svarende til din nettomånedsløn. Gentagne forseelser straffes hårdere. Hvis du eksempelvis tages med en promille på mindst 1,2 to gange inden for 2 år, så konfiskeres dit køretøj permanent. Det samme gælder hvis du inden for 3 år bliver taget for spirituskørsel 3 gange – uanset promille.

Ved en promille på 0,5-2,0 beregnes din bøde som din nettomånedsløn ganget med din promille.

 

Fartbøder – Lovgivning ved hastighedsovertrædelser

Hvis du overskrider hastighedsgrænserne, så risikerer du bøde, klip i kørekortet samt betinget/ubetinget frakendelse af kørekortet. Reglerne for disse forskellige strafferammer ses nedenfor.

Ved en hastighedsovertrædelse på op til 30 % tildeles en fartbøde. En hastighedsoverskridelse på 31-60 % resulterer i bøde samt klip i kørekortet. Ved en overskridelse på 61-100 % eller kørsel med 160 km/t får du en bøde samt en betinget frakendelse af kørekortet. En overskridelse på 101 % eller kørsel med 200 km/t medfører bøde og ubetinget frakendelse af kørekortet.

Bødernes niveau stiger i takt med den procentvise overskridelse og spænder derfor fra kr. 1.000 til kr. 12.500. Ved et klip i kørekortet gives typisk en bøde på omkring kr. 3.000. Bemærk desuden at hastighedsovertrædelser ved vejarbejder medføre dobbelt bødetakst. Endvidere medfører to ubetingede frakendelser af kørekortet inden for 3 år en konfiskering af dit køretøj.

 

Regler for trailerkørekort

Hvis du kører med en påhængsvogn med en tilladt totalvægt på højst 750 kg, eller en samlet totalvægt (bil og påhængsvogn) på max. 3.500 kg (traileren må godt veje mere end 750 kg), så behøver du ikke trailerkørekort. Du kan altså maksimalt føre et vogntog på 3.500 kg. Hver dog opmærksom på regler/lovgivning vedrørende, hvor meget din bil må trække.

Der findes to trailerkørekort i Danmark, henholdsvis B+ og B/E. B+ giver ret til at trække et vogntog på maksimalt 4.250 kg. Traileren må godt veje mere end 750 kg, så længe totalvægten er max 4.250 kg. Med B/E må du trække et vogntog med en totalvægt på 7.000 kg (du må trække din bils vægt og denne må ifølge loven max være 3.500 kg).

Undervisningen og prisen for de to kørekort er stort set ens, hvorfor det anbefales, at du tager B/E kørekort med det samme, så du har flest muligheder med dit kørekort.

 

Regler for traktorkørekort

Du kan tidligst få traktorkørekort som 16-årig. Hvis du er 18 år og har kørekort til bil, så behøver du ikke traktorkørekort. Traktorkørekortet giver desuden ikke automatisk kørekort til knallert 30 (medmindre kørekortet er erhvervet før d. 18. januar 2013).

For at erhverve kørekort skal du bestå teori og køreundervisning samt gennemføre et 7-timers færdselsrelateret kursus i førstehjælp. Du kan bestå teoriprøven allerede som 15 årig men køreundervisningen kan tidligst starte 3 måneder før du fylder 16 (du skal være 16 til køreprøven). Kørekortet kan typisk tages ved AMU-centre eller ungdomsskoler. Den samlede pris for erhvervelse af kortet svinger fra kommune til kommune men er typisk i lejet kr. 2.000-3.000.

Du må køre 30 km/t i traktor. Overtrædelser kan medføre klip i kørekortet og frakendelser. Hver opmærksom på at disse klip overføres direkte til dit B-kørekort i tilfælde af, at du har erhvervet sådan et i mellemtiden.

 

Regler for motorcykelkørekort

I Danmark kan man tidligst få motorcykelkørekort, når man er 18 år. Ultimativt er man som 24-årig uafhængig af regel- og erfaringskrav og kan erhverve sig motorcykelkørekort til at alle motorstørrelser.

Motorcykelkørekort inddeles i tre kategorier: lille (A1), mellemstor (A2) og stor (A). A1-kørekortet gælder for to-hjulede (med og uden sidevogn) og tre-hjulede motorcykler/biler, der befinder sig inden for følgende rammer:

 • Maks. slagvolumen på 123 cm3
 • Maks. motoreffekt på 11 kW (15 kW for tre-hjulede køretøjer)

For A2-kørekort gælder at du skal være mindst 20 år gammel og har haft A1-kørekort i mindst 2 år. Desuden skal du op til en ny praktisk køreprøve for at opgradere dit kørekort. Du kan også som 20 årig erhverve A2-kørekort med det samme uden tidligere erfaring, dette kræver blot at du modtager køreundervisning på mellemstor motorcykel. Der findes dog undtagelser for mekanikerlærlinge og ansatte ved Forsvaret, som kan erhverve sig disse kørekort som 18-årige under visse omstændigheder.

Der er 3 muligheder for at erhverve sig A-kørekortet. En mulighed er at du som 24-årig uden anden erfaring kan erhverve dig kørekortet ved at gennemføre køreundervisningen og bestå den praktiske køreprøve. Hvis du allerede har A2-kørekort og er fyldt 24 år, kan du nøjes med at gå op til en ny køreprøve for A-kørekort. En sidste mulighed er, at du er 22 år og har haft A2-kørekort i mindst 2 år og består den praktiske køreprøve til A-kørekort. Igen findes undtagelser i forbindelse med erhverv og uddannelse hos Forsvaret o.l.

 

Regler for kørekort

Her finder du generel information angående kørekort og reglerne vedrørende erhvervelse, prøver og køretøjer.

Erhvervelse af kørekort

Du skal være 18 år for at kunne tage kørekort til bil (B) og lille motorcykel (A1) med max motoreffekt på 11 kW i Danmark. For mellemstor motorcykel (A2) med max motoreffekt på 35 kW skal du være 20 år og for stor motorcykel (A) skal du være 24 år. Der er dog undtagelser, hvis du er ansat i Forsvaret eller har job som motorcykelmekaniker – her skal du være henholdsvis 18 og 21 år.

Du må begynde at tage kørekortet til bil og lille motorcykel 3 måneder, inden du fylder 18 år. Foruden alderskravene er der også følgende krav for erhvervelse af kørekort i Danmark:

 • Sædvanlig bopæl i Danmark
 • Lægeattest med godkendt helbredstest
 • Bestået teori- og køreprøve
 • Gennemførelse af kursus i færdselsrelateret førstehjælp
 • Ansøgning om kørekort

Fornyelse af kørekort

Som udgangspunkt skal dit kørekort fornyes (rent administrativt) hvert 15. år, hvis kørekortet er udstedt efter d. 29. januar 2013. Der er blot krav om, at du skal aflevere kørekort, foto og ansøgningsblanket. Hvis dit kørekort er udstedt før denne dato, så er det gyldigt indtil du fylder 70 år.

Når du fylder 70 år, er der derimod også krav om lægetjek. I første omgang kan kørekortet fornyes i 4 år (indtil du fylder 74) og derefter i intervaller på 2 år, indtil du fylder 80 år. Herefter skal dit kørekort fornyes hvert år. Det er vigtigt, at du husker at ansøge om fornyelse af kørekortet inden for 3 år efter kørekortets udløbsdato – ellers skal du op til kontrollerende køreprøve (både i teori og praksis). Disse fornyelser af kørekortet koster kr. 30, når du er fyldt 70 år.

Teoriprøve

Teoriprøven aflægges enten skriftligt eller digitalt. I øjeblikket aflægges den dog kun digitalt i Hillerød og Køge, men den digitale prøveform skal indfases gradvist i hele landet. Prøven består af i alt 25 billeder, der vises på en projektor foran holdet, der eksamineres. Hver deltager har et svarark med afkrydsningsfelter ja og nej ud for de forskellige spørgsmål. Ved hvert billede er der 2-4 spørgsmål, der skal besvares med ja/nej (alle spørgsmål skal besvares). Alle spørgsmål ved det enkelte billede skal besvares korrekt for, at dette billede tæller som rigtigt. Du må max have 5 billeder forkert – hvis du har svaret forkert ved 3 ud af de 4 spørgsmål ved ét billede, så tæller det altså kun for én fejl.

Hvis du kommer for sent, glemmer at medbringe de påkrævede dokumenter eller ikke har udfyldt disse fyldestgørende, dumper du. Hvis du dumper skal din kørelærer bestille ny teoriprøve, og du skal betale prøvegebyret på kr. 600.

Køreprøve (praktisk)

For at kunne komme op til den praktiske og sidste del af køreprøven, så skal du på forhånd have bestået teoriprøven (inden for 1 år), have modtaget undervisning på glatbane samt opfylde det gældende alderskrav.

Til den praktiske køreprøve skal du medbringe ansøgningsblanketten, lektionsplanen (kørelærerens eksemplar), gyldigt pas (eller anden officiel billedlegitimation) og evt. tidligere udstedt kørekort. Hvis du ikke medbringer samtlige dokumenter, så dumper du prøven.

Køreprøvens forløb starter med en kontroltest (efter at den prøvesagkyndige har tjekket din identitet) af bilen. Her kan den prøvesagkyndige spørge ind til tjek af motorolie og bremser, bilens lygter, bilens styretøj o.l. Hvis denne del af prøven ikke klares tilfredsstillende, så dumper du inden, at du overhovedet har været ude at køre.

Herefter skal du ud at køre, hvilket foregår i den bil, som du har øvet dig i sammen med din kørelærer i løbet af undervisningsforløbet. Ved selve kørslen kræves en sikker og betryggende færdsel, der er i overensstemmelse med loven. Der tolereres mindre fejl, men du dumper ved overtrædelse af færdselsloven, og hvis du udgør en fare for trafikken.

Typisk varer prøven i alt 30-45 min., da selve kørslen ikke må vare under 25 min. Hvis du dumper, så skal din kørelærer bestille en ny prøve, og du skal betale et nyt prøvegebyr på kr. 600. Ofte kræver det også, at du får flere køretimer, så du ikke dumper ved næste forsøg – disse ekstra timer koster den almindelige pris, som kørelæreren tager.

Den samlede pris på et kørekort er typisk kr. 11.000-13.000. Du kan dog få rabat, hvis du kombinerer erhvervelse af B-kørekort med motorcykelkørekort.